Strategické dokumenty

3. 2. 2017 13:43

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek k 31.12.2016

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání dne 24. ledna 2017 schválila usnesením č. 04/0117 zprávu o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán“) k datu 31. prosince 2016.

Akční plán obsahuje celkem 102 aktivit, znichž je 44 aktivit se stanoveným průběžným plněním v letech 2016–2018, 11 aktivit má stanoveny termíny plnění vroce 2016 a dalších 47 aktivit v letech 2017 a 2018.

Významným faktorem ovlivňujícím realizaci aktivit plánovaných vroce 2016 byl termín schválení Akčního plánu až téměř vpolovině roku 2016. Zprůběžného hodnocení akčního plánu vyplývá, že většina aktivit Akčního plánu je plněna, některé sčasovým posunem. Pro úspěšnou realizaci Akčního plánu je zapotřebí, aby rozpracované aktivity byly dokončeny a bylo započato s realizací těch aktivit, které doposud nebyly zahájeny. Zprůběžného hodnocení je zřejmé, že se dosud podařilo stabilizovat financování protidrogové politiky a zachovat opatření, jež jsou úspěšná a fungují.

Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této zprávy o průběžném hodnocení Akčního plánu.

Zprávu o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek kdatu 31. prosince 2016 naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter