Strategické dokumenty

15. 2. 2017 18:34

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní k 31.12.2016

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu pro oblast hazardního hraní byla 24. ledna 2017 projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní (dále „Zpráva o průběhu plnění“) byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 24. ledna 2017. Zpracování Zprávy o průběhu plnění bylo úkolem vyplývajícím z usnesení vlády ČR č. 915 z 9. listopadu 2015.

Celkově se podařilo k 31.12.2016 splnit 14 (22 %) všech aktivit Akčního plánu pro hazard 2015–2018, částečně nebo průběžně bylo plněno 30 (48 %) aktivit, nesplněných aktivit s termínem plnění před 31.12.2016 je 9 (14 %), nehodnocených aktivit bylo 10 (16 %), nejčastěji z důvodu termínu realizace aktivity v roce 2017 nebo 2018.

Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této zprávy.

Zprávu o průběhu plnění naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter