Strategické dokumenty

25. 2. 2013 23:24

Hodnocení plnění Akčního plánu 2010 až 2012

Zpráva projednaná vládou dne 20. února 2013 jako materiál pro informaci.

Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 (dále „Souhrnná zpráva“) byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 16. ledna 2013. Vláda projednala zprávu dne 20. února 2013 jako materiál pro informaci pod č. j. 139/13. Zpracovat Souhrnnou zprávu byl úkol vyplývající z usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 47.

Hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2012 bylo realizováno průběžně: v období červenec–srpen 2011 a červen–srpen 2012. Závěrečné vyhodnocení splnění akčního plánu bylo realizováno během ledna 2013. Za koordinaci hodnocení zodpovídal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Hodnocení implementace Akčního plánu je interním hodnocením (monitoring implementace), protože informace k jednotlivým aktivitám poskytovaly rezorty zapojené do jejich realizace. Osloveno bylo 10 subjektů;všechny poslaly podklady k hodnocení. Z oslovených 14 krajů se do hodnocení aktivně zapojilo 9.

Celkově se podařilo splnit 58 % (abs. 108) všech milníků/úkolů Akčního plánu 2010-2012, částečně bylo splněno 19 % (abs. 35), nesplněných nebo nehodnotitelných bylo 23 % (42 milníků). Nejvíce úkolů bylo splněno v oblasti Monitoring, výzkum, hodnocení (88,8 %), pak v oblasti Koordinace a financování (74,1 %) a Snižování dostupnosti drog (68,7 %) a nejméně v oblasti Alkohol a tabák (16,6 %) a Léčba a sociální začleňování (38,7 %).

Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden dále v kapitolách 2 až 8 Souhrnné zprávy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter