Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Certifikační výbor

Certifikační výbor je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Byl zřízen usnesením RVKPP usnesením dne 15. července 2005.

Členové

Předsedkyně výboru

Ing. Lucia Kiššová - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Úřad vlády České republiky)

Resorty a instituce, jejichž zástupci jsou členy Certifikačního výboru 
  • Ministerstvo vnitra
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Sekretariát RVKPP
  • A.N.O. Asociace nestátních organizací
  • ČLS JEP
  • Kraje ČR

 

Kontakt

Tomáš Klíma, DiS.
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 851
e-mail: klima.tomas@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy