Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA)je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které je ministr zdravotnictví členem.

Pracovní skupina byla zřízena za účelem koordinace plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) a dalších mezinárodních instrumentů a pro potřeby koordinace spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na prevenci a snižování spotřeby tabáku, závislosti na nikotinu (včetně problematiky elektronických cigaret a jiných souvisejících inovativních výrobků) a expozice tabákovému kouři, vyplývajících z národních dokumentů zaměřených na řešení této problematiky.

Členové a informace o činnosti

Složení pracovní skupiny a dokumentytýkající sečinnosti skupiny MPS KOTA zveřejňuje Ministerstvozdravotnictví na stránce Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví.