Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výbor zástupců regionů

Výbor zástupců regionů je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro koordinaci a harmonizaci protidrogové politiky státu a protidrogových politik krajů. Byl zřízen dne 4. června 2007.

Předsedkyně výboru

Mgr. Kateřina Horáčková - vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, Odbor protidrogové politiky, Úřad vlády ČR

Členové

  • protidrogoví koordinátoři všech krajů České republiky
  • zástupce Svazu měst a obcí České republiky
  • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Kontakt

Úřad vlády ČR
Odbor protidrogové politiky
Mgr. Kateřina Horáčková
tel.: +420 224 003 875
mobil: +420 720 950 062
horackova.katerina@vlada.cz

 

 

Připojené dokumenty

Související zprávy