Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výbor zástupců regionů

Výbor zástupců regionů je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro koordinaci a harmonizaci protidrogové politiky státu a protidrogových politik krajů. Byl zřízen dne 4. června 2007.

Členové

Předsedkyněvýboru

Ing. Lucia Kiššová - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Členové

  • protidrogoví koordinátoři krajů:

Hl.m. Praha - Mgr. Veronika Hamplová; www.praha.eu

Středočeský kraj - Mgr. et Mgr. Martin Műller; www.kr-stredocesky.cz

Jihočeský kraj - Mgr. Marek Nerud; www.kraj-jihocesky.cz

Plzeňský kraj - Ing. Pavla Kučerová; www.plzensky-kraj.cz

Karlovarský kraj - Ing. Šárka Benešová; www.kr-karlovarsky.cz

Ústecký kraj - Mgr. Eva Kalinová; www.kr-ustecky.cz

Liberecký kraj - Mgr. Jana Hauzerová; www.kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj - Mgr. Monika Honzíková; www.kr-kralovehradecky.cz

Pardubický kraj - Mgr. Jan Homuta; www.pardubickykraj.cz

Kraj Vysočina - Bc. Michaela Pospíchalová; www.kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj - Mgr. Lenka Možná; www.kr-jihomoravsky.cz

Zlínský kraj - Mgr. Petr Horyanský; www.kr-zlinsky.cz

Olomoucký kraj - Mgr. Zuzana Starostová; www.kr-olomoucky.cz

Moravskoslezský kraj- Mgr. Jitka Marková; www.kr-moravskoslezsky.cz

  • zástupce Svazu měst a obcí České republiky - doposud neobsazeno
  • zástupce Národního monitorovacího střediska pro závislosti při Úřadu vlády České republiky - MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Jednání v roce 2018

Termíny jednání budou zveřejněny po jejich schválení.

Kontakt

Ing. Lucia Kiššová
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 816
e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy