Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výbor zástupců regionů

Výbor zástupců regionů je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro koordinaci a harmonizaci protidrogové politiky státu a protidrogových politik krajů. Byl zřízen dne 4. června 2007.

Členové

Předsedkyněvýboru

Ing. Lucia Kiššová - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Členové

  • protidrogoví koordinátoři krajů:

Hl.m. Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

  • zástupce Svazu měst a obcí České republiky - doposud neobsazeno
  • zástupce Národního monitorovacího střediska pro závislosti při Úřadu vlády České republiky - MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Jednání v roce 2018

Termíny jednání budou zveřejněny po jejich schválení.

Kontakt

Ing. Lucia Kiššová
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 816
e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy