Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výbor zástupců rezortů a institucí

Výbor zástupců rezortů a institucí je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro řešení otázek protidrotové politiky v rámci státní a veřejné správy. Byl zřízen usnesením RVKPP dne 21. června 1999.

Členové

Předsedkyně výboru

Mgr. Jarmila Vedralová - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (národní koordinátorka pro protidrogovou politiku)

Členové

 • Ministerstvo financí - odbor financování kapitol státního rozpočtu II
 • Ministerstvo financí - odbor státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi
 • Celní protidrogová jednotka Generálního ředitelství cel
 • Celní správa České republiky
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky
 • Ministerstvo vnitra - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát OPL
 • Ministerstvo zemědělství - odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství
 • Ministerstvo zemědělství - Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva
 • Úřad vlády ČR, sekretariát RVKPP
 • Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
 • Asociace krajů České republiky
 • Společnost pro návykové látky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • A.N.O. - Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
 • Česká asociace adiktologů
 • Univerzita Karlova v Praze - Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty VFN
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • předsedové/tajemníci pracovních skupin RVKPP pro nelegální drogy, tabák, alkohol a hazard

Jednání v roce 2019

 • 23. ledna

Kontakt

Mgr. Tereza Černíková
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Telefon: +420 224 003 856
e-mail: cernikova.tereza@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy