Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výbor zástupců rezortů a institucí

Výbor zástupců rezortů a institucí je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro řešení otázek protidrotové politiky v rámci státní a veřejné správy. Byl zřízen usnesením RVKPP dne 21. června 1999.

Členové

Předseda výboru

Mgr. Jindřich Vobořil - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (národní protidrogový koordinátor)

Členové

 • Ministerstvo financí - odbor financování kapitol státního rozpočtu II - Ing. Pavel Novotný
 • Ministerstvo financí - odbor státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Mgr. Karel Blaha
 • Celní protidrogová jednotka Generálního ředitelství cel - plk. Ing. Romana Pechová
 • Celní správa České republiky - Mgr. Aleš Hrubý
 • Ministerstvo obrany - Mgr. Jaroslav Doskočil
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Mgr. David Pospíšil
 • Ministerstvo spravedlnosti - Bc. Jakub Švec
 • Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR – Bc. Tomáš Koňák
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Martina Budinská
 • Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky - Mgr. Renata Rybáková
 • Ministerstvo vnitra - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - Mgr. Barbora Fialová
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR - plk. Mgr. Jakub Frydrych
 • Ministerstvo zdravotnictví - Mgr. Jarmila Vedralová
 • Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát OPL - Ing. Petr Novák
 • Ministerstvo zemědělství - odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství - Ing. Ludmila Gočálová
 • Ministerstvo zemědělství - Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny - MUDr. Viera Šedivá
 • Ministerstvo zahraničních věcí - Jiří Jílek
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu - Mgr. Jana Klimentová
 • Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva - PhDr. Mgr. Andrea Baršová
 • Úřad vlády ČR, sekretariát RVKPP - Ing. Lucia Kiššová
 • Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
 • Asociace krajů České republiky - Mgr. Lenka Kadlecová
 • Společnost pro návykové látky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - MUDr. Petr Nevšímal
 • A.N.O. - Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním - Mgr. Jiří Richter
 • Česká asociace adiktologů - Mgr. Ondřej Sklenář
 • Univerzita Karlova v Praze - Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty VFN - Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
 • předsedové/tajemníci pracovních skupin RVKPP pro nelegální drogy, tabák, alkohol a hazard

Jednání v roce 2018

Termíny jednání Výboru zástupců rezortů a institucí v roce 2018 budou zveřejněny po jejich schválení.

Kontakt

JUDr. Petr Charypar
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Telefon: +420 224 003 861
e-mail: charypar.petr@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy