Výroční zprávy, publikace, metodiky

14. 12. 2021 16:00

Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb, schválená příslušnými orgány všech hlavních odborných a profesních sdružení v oboru adiktologie v ČR – Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Odbornou společností pro prevenci rizikového chování.

Koncepce rozvoje adiktologických služeb definuje východiska, ze kterých adiktologické služby v ČR vycházejí, principy, na kterých jsou postaveny, a dále stanovuje a popisuje typologii adiktologických služeb a kritéria jejich poskytování. V neposlední řadě tento dokument určuje základní principy tvorby sítě adiktologických služeb a také systému jejího financování. Staví přitom na mnohaleté historii služeb pro závislé a uživatele návykových látek v ČR.

ISBN 978-80-7440-271-5 (online; PDF)
ISBN 978-80-7440-282-1 (brožovaná)

Autoři/ Jiří Dvořáček, Renáta Habiňáková, Kryštof Hanzlík, Daniela Havlíčková, Lucia Kiššová, Gaziza Lutseva, Michal Miovský, Viktor Mravčík, Petr Pleva, Martina Richterová Těmínová, Zuzana Šimrádová

Editoři/ Lucie Kiššová, Jiří Dvořáček, Viktor Mravčík

Pro bibliografické citace:

Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. 2021. Koncepce rozvoje adiktologických služeb. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty