Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

6. 4. 2022 11:04

Strategické dokumenty, zpráva o závislostech, odborné publikace a časopis Zaostřeno

Přehled publikací Odboru protidrogové politiky.

Přehled publikační činnosti Odboru protidrogové politiky je každoročně zveřejňován ve výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPR). Zpráva obsahuje nejen přehled vydaných publikací, připravených Odborem protidrogové politiky v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády České republiky, ale i přehled odborných článků v českých i zahraničních odborných časopisech, jejichž autory či spoluautory jsou pracovníci odboru.

Seznam všech dosud vydaných zpráv o závislostech, výročních zpráv a knižních publikací (s ISBN) i seznam dosud vydaných čísel časopisu Zaostřeno s aktivním propojením na plná znění publikací je dostupný na stránkách drogy-info.cz. Na těchto stránkách jsou zveřejněny všechny publikace vydané od počátku publikační činnosti - od r. 2002.

Na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jsou zveřejňovány vybrané publikace, zejména:

  • Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním, akční plány realizace národní strategie a jejich evaluace (hodnocení) a národní akční plán informačního systému v závislostech - pod záložkou Národní strategie a akční plány.
  • Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, nejnovější vydání Souhrnné zprávy o závislostech v ČR, tematické zprávy k jednotlivým oblastem závislostí, souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích či vyhodnocení dotačního řízení - pod záložkou Výroční zprávy, publikace, metodiky. Na této stránce je zveřejněn i dokument Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb.
  • Výroční zprávy o závislostech vydané v dřívějších letech najdete na stránkách drogy-info.cz.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter