Výroční zprávy a odborné publikace

26. 2. 2013 0:20

Publikační činnost

Informace o vydávaných odborných publikacích a o publikační činnosti pracovníků sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) vydává jako knižní publikace národní protidrogovou strategii, akční plán realizace národní protidrogové strategie, jejich hodnocení, a odborné publikace vztahující se k protidrogové politice. Nejnovější publikace najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci protodrogové politiky v sekci Strategie a plány. Všechny dosud vydané publikace této ediční řady jsou zveřejněny v PDF na stránkách drogy-info.cz v sekci Publikace - Strategie, akční plány.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které působí v rámci sekretariátu RVKPP, vydává a na stránkách www.drogy-info.cz zveřejňuje každoroční výroční zprávu o drogové situaci (česky, anglicky), dvouměsíčník Zaostřeno na drogy, a dále odborné publikace v edičních řadách Monografie, Metodika, Výzkumné zprávy. Aktuální Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice je zveřejněna i na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v sekci Výroční zprávy.

Přehled publikační činnosti je každoročně zveřejňován ve výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Obsahuje nejen přehled vydaných publikací, připravených v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády České republiky, ale i přehled odborných článků v českých i zahraničních odborných časopisech, jejichž autory (spoluautory) jsou pracovníci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter