Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

1. 11. 2022 12:08

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Seznam výkonů s definicemi byl poprvé vydán jako knižní publikace v r. 2006, pod titulem "Seznam a definice výkonů drogových služeb" (ISBN 80-86734-81-1); poté byl několikrát revidován.

Pro účely vykazovaní výkonů v dotačním řízení Úřadu vlády ČR je aktuálně platný dokument Seznam a definice adiktologických odborných služeb (revize 2.1, září 2022; dokument bez ISBN).

K usnadnění orientace mezi původní verzí  dokumentu Seznam a definice výkonů drogových služeb a revidovanou verzí Seznam definic a výkonů adiktologických odborných služeb byl vypracován převodník výkonů.

Poznámka: Pro plné zobrazení je vhodné mít široké okno prohlížeče tak, aby se připojené dokumenty zobrazovaly ve druhém sloupci zleva. Při zobrazení v menším okně nebo na tabletu či mobilu najdete všechny přílohy na konci článku.

 

O aktuálně platném seznamu výkonů

Systém výkaznictví adiktologických služeb, který obsahuje seznam a popis výkonů poskytovaných adiktologickými službami v ČR, byl revidován v rámci projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS). Cílem revize bylo zjednodušení, odstranění nedostatků a zvýšení flexibility, reflektující trendy v oblasti poskytování adiktologických služeb.

Na základě revizí vznikl dokument Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb (revize 2.0, 2020) a v září 2022 pak aktuálně platný Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb (revize 2.1, 2022)

 

Dřívější - již neplatné - verze seznamu výkonů

Knižní publikace vydaná v roce 2006 pod titulem  Seznam a definice výkonů drogových služeb (ISBN 80-86734-81-1)  obsahuje seznam a popis výkonů poskytovaných drogovými službami v ČR, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. Cílem této knižní publikace bylo především podnítit odbornou diskuzi na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. 

V r. 2015 byl formou pracovního dokumentu (bez ISBN) zveřejněn Seznam a definice výkonů v drogových službách (revize 1.1). V r. 2018 byl rovněž formou pracovního dokumentu zveřejněn Seznam a definice výkonů v drogových službách (revize 1.2)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter