Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

22. 9. 2022 14:00

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích (od r. 2012)

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích připravované Odborem protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů. Nejnovější zveřejněná zpráva je za rok 2020.

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích jsou připravovány Odborem protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři již od roku 2004 (krajské zprávy jsou dostupné na internetových stránkách krajů). Za rok 2018 nebyla souhrnná zpráva zpracována.

Souhrnné zprávy nabízejí popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter