Výroční zprávy, publikace, metodiky

25. 7. 2023 14:05

Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR

Publikace zpracované a vydané Odborem protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-318-7 (rok 2022), ISBN 978-80-7440-292-0 (rok 2021), 978-80-7440-267-8 (r. 2020) a 978-80-7440-252-4 (r. 2019).

Publikace obsahují zhodnocení podporovaných aktivit v oblasti udržení a rozvoje sítě adiktologických služeb a v oblasti projektů informačních, výzkumných a projektů zaměřených na plnění aktivit akčního plánu za rok uvedený v titulu publikace. Přinášejí zhodnocení vývoje situace podporovaných programů a vyhodnocují dotační řízení z hlediska účelnosti, efektivity a hospodárnosti. Předkládají rovněž analýzu vývoje v jednotlivých segmentech služeb, co se týče programů podpořených v dotačním řízení, jejich kapacit a klientely. Zohledněny byly i dopady pandemie COVID-19 na jednotlivé segmenty podpořených služeb. 

Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022

ISBN 978-80-7440-318-7 (on-line; PDF)
Autoři: Tereza Černíková, Pavla Chomynová, Kateřina Horáčková, Eliška Drbohlavová, Zuzana Kompanová, Lucia Kiššová
Editor: Tereza Černíková

Pro bibliografické citace:

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI POLITIKY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ. 2023. Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021

ISBN 978-80-7440-292-0 (on-line; PDF)
Autoři: Tereza Černíková, Tomáš Klíma, Eliška Drbohlavová, Jan Cibulka, Kateřina Horáčková
Editor: Tereza Černíková

Pro bibliografické citace:

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2022. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020

ISBN 978-80-7440-267-8
Autoři: Jan Cibulka, Tereza Černíková, Eliška Drbohlavová, Kateřina Horáčková, Tomáš Klíma
Editor: Tereza Černíková

Pro bibliografické citace:

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2021. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019

ISBN 978-80-7440-252-4
Autoři: Tereza Černíková, Daniel Dárek, Eliška Drbohlavová, Lucia Kiššová, Tomáš Klíma
Editor: Lenka Ježková

Pro bibliografické citace:

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2020. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter