Výroční zprávy a odborné publikace

10. 12. 2015 17:14

Výroční zpráva o drogové situaci v ČR

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 (plné znění zprávy) a odkaz na zprávy z předchozích let.

Aktuální informace o drogové situaci v ČR obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016, která byla publikována v prosinci 2017. Souhrn situace je obsažen v úvodní části zprávy.

Výroční zprávy o drogové situaci, jejich souhrny (Zaostřeno na drogy) vydané v předchozích letech, a veškeré odborné publikace z oblasti drog vydávané Úřadem vlády České republiky jsou zveřejněny na stránkách drogy-info.cz v sekci publikace. Informace o drogové situaci v ČR jsou zveřejňovány každoročně na podzim (zpravidla v listopadu). Zpráva obsahuje data za předcházející kalendářní rok, s přesahem do poloviny roku, ve kterém je vydávána. V titulu zprávy se uvádí rok, ze kterého převážně pocházejí data (tj. rok předcházející datu zveřejnění zprávy).

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR je jedním ze zdrojů dat pro Výroční zprávu o drogové problematice v Evropě, kterou každoročně publikuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (i česky).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty