Výroční zprávy a odborné publikace

15. 9. 2017 17:30

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti publikovalo již 4. výroční zprávu o hazardním hraní v ČR. Zpráva je zveřejněna v plném znění, včetně souhrnu hlavních zjištění a doporučení.

Vláda dne 31. července 2018 vzala na vědomí Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017. Předložený materiál obsahuje souhrnný přehled aktuálních trendů ve vývoji trhu s hazardními hrami v ČR ve výskytu, vzorcích a dopadech hazardního hraní, popisuje regulační, preventivní a léčebné intervence a nové výzkumné poznatky v ČR.

Zahrnuje období r. 2017 s přesahem do počátku r. 2018. Rok 2017 přinesl zásadní změnu zákonného rámce provozování hazardních her v ČR. Zpráva tak zachycuje první dopady nové legislativy v praxi.

Tato výroční zpráva o hazardním hraní v České republice je v pořadí čtvrtou výroční zprávou, první vyšla v roce 2015. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti předložilo vládě v roce 2014. Výroční zpráva byla připravena Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti a projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 4. července 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter