Výroční zprávy a další publikace

20. 7. 2020 20:01

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v r. 2019

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T.,CIBULKA, J. 2020. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019. MRAVČÍK,V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-248-7.

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2019 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí šestou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR. Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny na stránce drogy-info.cz v sekci Publikace - Výroční zprávy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter