Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

17. 6. 2022 14:17

Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Zprávy podávající podrobný přehled o činnosti rady od r. 2003 - dosud.

Zpráva podává podrobný přehled o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) - od r. 2022 působící pod názvem Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí - a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, který plní roli sekretariátu rady.

Poprvé ve zprávě za rok 2020 byla zahrnuta i kapitola Výstupy členů Rady, informující o činnosti jednotlivých subjektů, jejichž zástupci jsou členy Rady. Zpráva je předkládána každoročně v květnu, na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter