Výroční zprávy a odborné publikace

28. 5. 2013 11:56

Zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Přehled činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jejího sekretariátu.

Výroční zpráva o činnosti podává podrobný přehled o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a jejího sekretariátu - oddělení pro koordinaci a financování protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Obsahuje informace o zasedáních RVKPP, jejich výborů a stálých pracovních skupin. Dále shrnuje krátkodobé  a dlouhodobé aktivity, výstupy (např. přehled vydaných publikací) a podává přehled o čerpání finančních prostředků. Informuje rovněž o činnosti sekretariátu RVKPP (odd. koordinace a financování protidrogové politiky a odd. Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti); informuje také o účasti na mezinárodních aktivitách a o publikační činnosti.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  je vládě předkládána každoročně v květnu, na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter