Výroční zprávy a další publikace

28. 5. 2021 10:34

Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je předkládána každoročně v květnu, na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175.

Zpráva podává podrobný přehled o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, který plní roli sekretariátu RVKPP. Poprvé ve zprávě za rok 2020 je zahrnuta i kapitola Výstupy členů Rady, která informuje o činnosti jednotlivých subjektů, jejichž zástupci jsou členy Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter