Rada vlády pro rovnost žen a mužů

19. 3. 2009 7:31

Příští zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

se uskuteční ve středu 22. dubna 2009 od 14,00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter