Rada vlády pro rovnost žen a mužů

20. 3. 2010 12:00

Plán práce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na rok 2010

Na svém prvním jednání v roce 2010, dne 23. února 2010, schválili Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Plán práce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na rok 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter