Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 6. 2009 14:55

Publikace z Evropské komise

Evropské komise poskytla cestou Úřadu vlády ČR k volnému využití publikace týkající se problematiky rovných příležitostí žen a mužů. Jedná se o následující publikace:

Plán pro rovnost žen a mužů 2006-2010 (Roadmap) - anglicky, francouzsky a německy

Ženy a muži v rozhodovacích pozicích 2007, analýza situace a trendy - anglicky a německy

Rozhodovací pozice: výměna dobrých zkušeností 2007 - anglicky

Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži 2009 - anglicky

Ženy v evropské politice-čas pro akci 2009 - anglicky

Zájemci o tyto publikace mohou kontaktovat oddělení rovnosti žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter