Rada vlády pro rovnost žen a mužů

26. 3. 2010 7:52

Obecná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW)

Česká republika se zavázala v souvislosti s přijetím Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW), že předloží generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů každé čtyři roky k projednání Výborem pro odstranění diskriminace žen (dále jen „Výbor“) zprávu o legislativních, soudních, administrativních nebo jiných opatřeních, jež přijala za účelem uvedení ustanovení úmluvy v život, a o pokroku, jenž byl v tomto směru dosažen.

Česká republika předložila Výboru 4. a 5. periodickou zprávu o plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 a k jejímu znění obdržela počátkem roku 2010 doplňující otázky. Ty byly zodpovězeny a materiál (Vyjádření České republiky k Seznamu problémů a otázek k posouzení pravidelných zpráv předložených Výborem pro odstranění diskriminace žen 2010) byl prostřednictvím Ministerstva zahraničí Výboru zaslán. Česká republika se v současné době připravuje na obhajobu uvedené zprávy, která proběhne při zasedání Výboru ve dnech 2. – 22. října 2010 v Ženevě.

V souvislosti s plněním Úmluvy samotné je také třeba věnovat pozornost jednotlivým doporučením Výboru, která upřesňují a konkrétně rozpracovávají některá opatření obsažená v Úmluvě. Zde si můžete v češtině prostudovat doporučení č. 1-10,13, 19, 23 - 25.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy