Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Česká republika se zavázala v souvislosti s přijetím Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW), že předloží generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů každé čtyři roky k projednání Výborem pro odstranění diskriminace žen (dále jen Výbor) zprávu o legislativních, soudních, administrativních nebo jiných opatřeních, jež přijala za účelem uvedení ustanovení úmluvy v život, a o pokroku, jenž byl v tomto směru dosažen.