Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Výbor byl zřízen ministrem pro lidská práva a předsedou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů M. Kocábem 22. 4. 2009 na návrh Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen Rada). Je poradním orgánem Rady pro oblast rovných příležitostí žen a mužů v politice.

Výbor se zabývá institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a proto zejména:

  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice,
  • za účelem koordinace postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), politickými stranami, odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
  • projednává opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice,
  • sleduje statistické údaje v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice,
  • zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice,
  • podporuje vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice.

Připojené dokumenty