Integrovaný centrální řídící tým

Integrovaný centrální řídicí tým (ICŘT), byl založen jako pracovní orgán Rady vlády pro zdravotní rizika. V čele ICŘT je hlavní hygienička. Jeho úkolem je zajistit řízení a koordinaci opatření přijatých v rámci řešení příslušného  zdravotního rizika. ICŘT bude zabezpečovat operativní řízení, monitorování a vyhodnocování stavu realizace přijímaných opatření k zamezení šíření virového onemocnění z ohniska nákazy do dalších oblastí ČR.

Organizační zázemí pro ICŘT vytváří Ministerstvo zdravotnictví. Cílem je řízení a koordinace společného úsilí několika rezortů (MZ, MV, MO), krajských hygienických stanic, územních samosprávných celků a dalších subjektů podílejících se na realizaci opatření prováděných v souvislosti s řešením virového onemocnění covid-19 a případných dalších pandemických onemocnění. ICŘT bude mít na starost řízení, fungování a další rozvoj projektu Chytrá karanténa.

Aktuálními cíli jsou Rady a ICŘT jsou co nejrychleji zabránit šíření epidemie Covid-19 v České republice, zajistit zachování kontroly nad epidemií covid-19, zrychlit proces diagnostiky a testování, zvýšit laboratorní kapacity a snížit počet nakažených a do praxe implementovat Národní strategie testování nemoci covid-19.

Členové Integrovaného centrálního řídicího týmu

Vedoucí Integrovaného centrální řídicího týmu je hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová, jeho členy jsou dva zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a dva zástupci Armády ČR.

Nestálými členy ICŘT jsou dle potřeby: ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZČR, stálí členové Centrálního řídicího týmu MZČR podle jeho statutu, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci Ministerstva obrany ČR, zástupci Ministerstva vnitra ČR, zástupci Armády ČR, zástupci Policie ČR, zástupci Hasičského záchranného sboru, zástupce sdružení (asociace) praktických lékařů.