Aktuality

20. 3. 2017 13:47

Avízo: Rada vlády pro lidská práva se bude věnovat přípravě akčního plánu ČR k byznysu a lidským právům

V úterý 21. března 2017 se od 13:00 hodin v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, koná první letošní jednání Rady vlády pro lidská práva. Půjde o první zasedání této Rady, které z titulu jejího předsedy řídí ministr Jan Chvojka.

Na úvod zasedání jsou na programu informace o projednávání podnětů Rady.

Na to hned naváže projednávání podnětu Výboru pro práva cizinců k pozměňovacímu návrhu poslance Klučky ke sněmovnímu tisku č. 990. Výbor se tím snaží reagovat na pozměňovací návrh, který je v rozporu s ústavními a mezinárodními závazky ČR a který rovněž nebyl nijak odborně ani veřejně projednán.

Druhým projednávaným podnětem bude podnět Výboru pro práva dítěte k zajištění překladů obecných komentářů monitorovacích výborů mezinárodních lidskoprávních úmluv OSN, jichž je Česká republika smluvní stranou, do českého jazyka.  Podnět směřuje k zajištění postupného překládání obecných komentářů, které slouží k intepretaci mezinárodních lidskoprávních úmluv OSN, do českého jazyka, což může přispět k jejich většímu rozšíření v ČR.
Dále se Rada bude zabývat přípravou akčního plánu ČR k byznysu a lidským právům.  Toto poměrně nové téma se věnuje hlavně dopadu činnosti nadnárodních korporací z vyspělého světa v rozvojových zemích s nedostatečnou právní regulací pracovního práva, ekologie, ochrany zdraví apod., čehož mohou tyto firmy využívat ke snížení nákladů a poškozovat tím lidská práva v těchto zemích. Byť Česká republika primárně nepatří do ani jedné z těchto kategorií, najdou se i zde určité problémy v této oblasti jako např. případy pracovního vykořisťování nebo neuspokojivé pracovní a mzdové podmínky, což se již začíná veřejně diskutovat. Proto ČR od roku 2016 připravuje akční plán, který bude tyto a další problémy řešit a bude v budoucnu v ČR sloužit jako platforma pro diskuse nad rolí byznysu a jeho dopady na ochranu lidských práv v ČR. 

Dalším bodem programu bude informace o přípravě III. kola Univerzálního periodického přezkumu České republiky v roce 2017. Členové Rady obdrží informace o stavu příprav a o dalším postupu v přípravě národní zprávy, která bude s nimi a s dalšími dotčenými subjekty diskutována v průběhu tohoto roku. Celý přezkum pak proběhne v listopadu 2017.

Na závěr rokování bude projednán návrh na rozšíření státem zajištěné právní pomoci. Ministerstvo spravedlnosti na Radě představí svůj návrh zákona, kterým má doplnit a rozšířit státem zajištěnou právní pomoc do všech oblastech, ve kterých je potřebné tuto pomoc poskytovat.  Konkrétně se navrhuje zřídit systém právních porad pro nízkopříjmové skupiny a umožnit ustavení advokáta i ve správním řízení a řízení před Ústavním soudem.  Členové Rady tak budou moci cely návrh zhodnotit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter