Aktuality

22. 3. 2011 14:55

Komisař Rady Evropy pro lidská práva navštívil ČR

V listopadu 2010 navštívil Českou republiku komisař Rady Evropy pro lidská práva Thomas Hammarberg. Během návštěvy jednal s představiteli českých státních orgánů a institucí a se zástupci občanské veřejnosti. Svou návštěvu tématicky zaměřil zejména na ochranu před diskriminací v souvislosti s rasismem, extremismem, xenofobií a lidskými právy Romů. Své poznatky shrnul do Závěrečné zprávy, která je v připojeném dokumentu. Závěrečná zpráva se týká těchto vybraných oblastí: 

  • Nutnost boje proti extremistickým skupinám
  • Právní a institucionální rámec boje proti diskriminaci, rasismu a extremismu
  • Politika a činnost na podporu a ochranu lidských práv Romů
  • Nutnost boje proti anticiganismu v politickém a veřejném diskurzu
  • Násilné trestné činy z nenávisti zaměřené proti Romům
  • Segregace romských dětí ve vzdělávacím systému
  • Sterilizace romských žen bez plného a informovaného souhlasu
  • Segregace Romů v oblasti bydlení
  • Umisťování romských dětí do ústavní péče

Komisař pro lidská práva je nezávislou institucí v rámci Rady Evropy. Jeho úkolem je podporovat povědomí a respekt k lidským právům ve všech 47 státech Rady Evropy. Thomas Hammarberg zastává funkci komisaře od roku 2005.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter