Aktuality

9. 12. 2016 15:50

Ministr Chvojka se u příležitosti Dne lidských práv setkal s neziskovými organizacemi a dalšími odborníky na lidskoprávní problematiku

Nový ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka se dnes na Úřadu vlády setkal s představiteli neziskových organizací a dalšími odborníky zabývající se ochranou lidských práv.

Cílem setkání, které se konalo u příležitosti zítřejšího Mezinárodního dne lidských práv, bylo, aby ministr informoval všechny přítomné o svých prioritách v lidskoprávní tematice, poděkoval jim za jejich dosavadní práci a ubezpečil o své podpoře.

Datum 10. prosinec se na celém světě slaví jako Mezinárodní den lidských práv - a to od roku 1950 na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. Tato Deklarace obsahuje výčet práv, který je již skoro 70 let považován za základ toho, co chápeme pod pojmem lidská práva.

Ministr Chvojka se u příležitosti Dne lidských práv setkal s neziskovými organizacemi a dalšími odborníky na lidskoprávní problematiku

„Naším společným cílem je, aby naše naplňování lidských práv v České republice bylo ještě lepší a úspěšnější. Záměrně používám slovo „my“, neboť jsem přesvědčen, že pro ochranu a naplňování lidských práv je důležitá právě vzájemná spolupráce nás všech – zástupců státní správy i zástupců občanské společnosti. Spolupráce, která se odehrává na půdě poradních orgánů vlády, ale i mimo ní v různých formách každodenní komunikace a spolupráce. Proto bych tímto všem, kteří se na této spolupráci jakkoliv podílejí, chtěl velice poděkovat za jejich práci pro ochranu a naplňování lidských práv u nás. Zároveň bych za sebe chtěl říci, že jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se do této spolupráce samozřejmě zapojím a budu se s Vámi nadále pravidelně setkávat na půdě poradních orgánů vlády i při dalších příležitostech. Všem přítomným bych ještě jednou rád poděkoval za vaši činnost, jejíž výsledky budeme nadále využívat při naší společné práci pro zlepšení ochrany lidských práv u nás pro všechny,“
uvedl mimo jiné ministr Chvojka ve svém zahajovacím projevu.

Univerzální periodický přezkum
Druhým tématem setkání byla prezentace výsledků Univerzálního periodického přezkumu, respektive hodnocení plnění doporučení udělených České republice.

Univerzální periodický přezkum je specifickým mechanismem OSN sloužícím k přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv ve všech členských státech OSN. Spočívá v dialogu mezi členskými státy OSN, v hodnocení lidsko-právní situace jednotlivých států a v udílení doporučení ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv. Členské státy přitom při přezkumu mají rovné postavení a mohou si vzájemně volně klást dotazy, komentovat fakta a udílet doporučení. Česká republika byla přezkumu podrobena již podruhé - a to 22. října 2012. Třetí přezkum ji čeká v roce 2017.

Jak již bylo řečeno, poslední hodnocení lidskoprávní situace v ČR proběhlo v roce 2012. Vyšlo z něj celkem 136 doporučení, která se týkají velice mnoha oblastí a práv. Z těchto 136 doporučení naše republika celkem 129 přijala a zavázala se tím učinit kroky k jejich naplnění. A postupně je realizuje…

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter