Aktuality

22. 10. 2007 17:35

Pozvánka na Karneval rozmanitosti DIALOG KULTUR 2007


Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Multikulturní centrum Praha a společnost Člověk v tísni Vás zvou na festival Karneval rozmanitosti DIALOG KULTUR 2007.

Tento festival, věnovaný střetávání a prolínání rozličných kultur, jazyků a náboženství v České republice, proběhne od 7. do 11. listopadu 2007 v Praze v Paláci Lucerna a v přilehlých pasážích. Letošní ročník festivalu je organizován při příležitosti Týdne rovnosti, a je tak tematicky zaměřen na diskriminaci v jejích nejrůznějších podobách, ať už na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženství či víry, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace.

Festival je podporován Evropskou komisí, Vládou ČR a Ministerstvem kultury ČR. V letošním roce bude probíhat ve spolupráci se společností Člověk v tísni v rámci Kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR.

Cílem festivalu je upoutat pozornost na otázky spojené s problematikou multikulturního soužití a diskriminace, a podpořit tak celospolečenskou diskusi o těchto tématech. Program festivalu nabízí pořady, jež si dávají za cíl představit tuto problematiku širší veřejnosti i médiím. Záměrná různorodost a pestrost jednotlivých součástí festivalu umožňuje postihnout široké spektrum účinkujících, diváků i rozličných aspektů dané problematiky.

Zváni jsou všichni bez rozdílu pohlaví, věku, náboženství, postižení, národnosti či sexuální orientace.

Vstup na všechny akce je zdarma (s výjimkou filmových představení v kině Lucerna).

Další informace najdete na www.mkc.cz, www.karnevalrozmanitosti.cz nebo kontaktujte Annu Činčerovou - antidiskriminace@mkc.cz; tel./fax.: 296 325 347.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter