Aktuality

8. 9. 2017 11:07

Seminář k možnosti zřízení nezávislé instituce na ochranu práv dítěte

Dne 30. května 2017 se na Úřadě vlády České republiky konal pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Jana Chvojky Seminář k možnosti zřízení nezávislé instituce na ochranu práv dítěte.

Na semináři vystoupili zástupci státního i neziskového sektoru, zástupkyně veřejné ochránkyně práv paní Barbora Kubíková, zástupce dětí z Národního parlamentu dětí a mládeže či školský ombudsman pan Ladislav Hrzal. Semináře se zúčastnila široká odborná veřejnost včetně poslanců a senátorů, akademických pracovníků a osob s pracovní zkušeností na nezávislé instituci na ochranu práv dítěte ze zahraničí.
Seminář byl rozdělen do tří částí. První dva bloky byly vyplněny příspěvky odborných pracovníků a hostů, třetí část byla věnována diskuzi. Účastníkům semináře byla zaslána Analýza možností vytvoření institutu ochránce práv dětí v ČR, která byla podkladem pro diskuzi. Na závěr semináře paní náměstkyně Martina Štěpánková sdělila, že komentáře, které zazněly na semináři, budou zohledněny v přípravě konkrétního návrhu, který bude veřejnosti předložen opět formou semináře v září 2017.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter