Aktuality

28. 1. 2014 15:13

Vláda projednala podnět Rady vlády pro lidská práva k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Vláda na svém zasedání dne 22. ledna 2014 projednala podnět Rady vlády pro lidská práva k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

Podnět směřoval k odstranění rozporu mezi zákonem a interními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí a generálního ředitele Úřadu práce, na jejichž základě začaly Úřady práce na začátku roku 2012 vyžadovat pro vydání a prodloužení povolení k zaměstnání splnění podmínek nikterak nevyplývajících ze zákona.

Vláda vzala podnět Rady vlády pro lidská práva na vědomí a uložila ministru práce a sociálních věcí, aby průběžně zohledňoval závěry podnětu při přípravě nových interních předpisů upravujících realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter