Aktuality

18. 5. 2009 16:10

Výbor pro sexuální menšiny připomíná Den boje proti homofobii

Homosexualita je stále trestným činem v 80ti zemích světa. Výbor pro sexuální menšiny připomíná 17. květen - Den boje proti homofobii - a plně podporuje deklaraci českého předsednictví.

18. prosince minulého roku podepsalo 67 států včetně České republiky Společné prohlášení Valného shromáždění OSN k lidským právům, sexuální orientaci a genderové identitě. Země celého světa vyzývají k univerzální celosvětové dekriminalizaci homosexuality.

Zajímavé srovnání s evropským kontextem nabízí zpráva, kterou vydala Agentura Evropské unie pro základní práva letos v březnu. Ta ukázala, že situace osob s odlišnou sexuální orientací a transgender lidí není v zemích Evropské unie stále uspokojivá. Mnoho z nich zažívá diskriminaci v řadě států Evropy a stává se obětí nenávistných útoků. Mládež odlišující se od většiny sexuální orientací je snadnou obětí šikany ve školách a opačná strana věkového spektra, senioři, je společnosti takřka neznámá. „Neviditelnost“ je nejčastější strategií pro splynutí s většinou.

Česká republika bohužel podle této zprávy poněkud zaostává za evropským průměrem, pokud jde o postoje vůči LGBT minoritě. Například v otázce, zda bychom chtěli mít homosexuála za souseda, jsme se ocitli až na 20. místě v žebříčku od netolerantnější (Švédsko) po nejméně tolerantní (Rumunsko) zemi EU.

Ukazuje se, že dekriminalizace homosexuality a přijetí legislativy proti diskriminaci je pouze prvním krokem k tolerantní společnosti. Česká republika zrušila trestnost homosexuality již v 60. letech, v roce 2006 přijala zákon o registrovaném partnerství. Přes tyto nesporné úspěchy je zřejmé, že zákony samotné nestačí. Předsudky a stereotypy jsou stále hluboce zakořeněny ve společnosti.Výbor pro sexuální menšiny deklaruje u příležitosti Světového dne proti homofobii své poslání v rovině informování veřejnosti a vzdělávání.

Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády ČR pro lidská práva připomíná, že tito lidé, stejně jako heterosexuální většina, žijí ve společenstvích, v rodinách, vychovávají děti. Je tedy třeba se v budoucnu zamýšlet nad možnostmi posilování právní situace těchto rodin, které existují a žijí mezi námi.

V rámci dne boje proti homofobii se v ČR uděluje internetový portál Colour Planet cenu za celoživotní přínos LGBT komunitě, kterou v minulém roce získal Jiří Hromada, který dne 24. 5. v rámci eLnadruhou - NEJEN lesbického kulturního festivalu předá cenu letošní.

Prohlášení českého předsednictví ke Dni boje proti homofobii lze nalézt na: http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/cfsp-statements/prohlaseni-predsednictvi-jmenem-eu-u-prilezitosti-mezinarodniho-dne-boje-proti-homofobii-17--kvetna-23342/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter