Aktuality

26. 8. 2015 10:31

Vyjádření ke zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání bylo zveřejněno

Vládní kabinet na svém zasedání dne 29. 7. schválil Vyjádření ke Zprávě pro vládu ČR o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Výbor CPT“) ve dnech 1. až 10. dubna 2014. Materiál byl následně zaslán Výboru CPT, který ho dnes publikoval na svých webových stránkách. Poté bylo Vyjádření zveřejněno i na stránkách Úřadu vlády ČR.

Evropský Výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání (dále jen „Výbor CPT“) uskutečnil ve dnech 1. až 10. dubna 2014 svoji pátou pravidelnou návštěvu České republiky. Během ní navštívil několik policejních cel, věznic a vazebních věznic, Ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně, psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech a detenční zařízení pro cizince v Bělé-Jezové.  Na základě toho pak Výbor CPT, stejně jako v minulých letech, vypracoval oficiální zprávu ze své návštěvy, ve které uvedl nejzávažnější zjištění a doporučení k jejich nápravě.
Vyjádření vlády ČR k této zprávě představuje již schválená i plánovaná opatření směřující ke zlepšení zacházení s lidmi omezenými na osobní svobodě, slibuje zlepšení materiálních podmínek v některých zařízeních i určité systémové změny, které budou upraveny na úrovni zákona i prováděcích předpisů. 
Předkládané Vyjádření bylo připraveno ministrem Dienstbierem ve spolupráci s rezorty, do jejichž působnosti problematika zařízení navštívených Výborem CPT spadá - tedy s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví.

Přehled opatření
Vláda ve svém vyjádření mimo jiné slibuje revizi postupů používaných při osobních prohlídkách, a to jak v policejních celách, tak i ve věznicích. Zvýšenou pozornost se chystá věnovat používání omezovacích prostředků, kterými jsou například ochranné pásy, síťová lůžka či psychofarmaka sloužící zejména v psychiatrických nemocnicích k odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti vzniklého z důvodu pacientova rozrušení. 
Ministerstvo zdravotnictví se v této věci chystá vydat vzorový vnitřní předpis pro jejich používání, vytvořit školící program pro zdravotnické pracovníky a zavést povinnosti důsledně zaznamenávat použití omezovacích prostředků do centrální evidence. Speciální pozornost se má věnovat i chemickým omezovacím prostředkům, které mohou být používány jako dlouhodobé léky i jako jednorázové omezovací prostředky. Za účelem vyjasnění, kdy je prostředek používán jako terapeutický a kdy jako omezovací, bude založena odborná pracovní skupina k jejich užívání.
Ve vztahu k vězněným osobám Vyjádření hovoří o garanci větší diskrétnosti při lékařské prohlídce odsouzeného při zajištění nutné míry bezpečnosti a slibuje posílit personální zajištění zdravotních služeb poskytovaných ve věznicích. Vyjádření rovněž zmiňuje plán zpřístupnit cizincům v detenčních zařízeních více komunikačních prostředků, a to např. umožnit jim přístup na internet s výjimkou některých webových stránek. 
Vláda při schválení Vyjádření uložila ministru zdravotnictví úkol implementovat jedno ze zásadních doporučení Výboru, které směřuje k prevenci špatného zacházení skrze jeho včasné odhalení a šetření jeho spáchání. Ministr má za úkol vypracovat a předložit novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která zakotví povinnost lékaře ohlašovat odpovědným dozorujícím orgánům zjištěné známky špatného zacházení s osobami omezenými na osobní svobodě.
Cílem publikace Vyjádření je zvýšit povědomí veřejnosti o problémech, se kterými se Česká republika na poli zacházení s osobami omezenými na osobní svobodě potýká, i přispět k veřejné diskuzi, jak tyto problémy rychle a efektivně řešit.


Česká republika je smluvní stranou Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Úmluva”). Úmluvou byl zřízen Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Výbor CPT“). Ten prostřednictvím návštěv zjišťuje, jak je zacházeno s občany omezenými na svobodě, s cílem posílit jejich ochranu před mučením a před nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním. Výbor CPT vždy vypracuje ze své návštěvy zprávu, kterou zašle státu se stanovenou lhůtou pro jeho vyjádření. Touto cestou je realizován dialog mezi Výborem CPT a jednotlivými státy, jež by měly na doporučení a dotazy Výboru adekvátně reagovat a doporučení Výboru CPT v maximální možné míře implementovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter