Jednání Rady

25. 3. 2020 14:11

Jednání Rady dne 16. ledna 2020

Na tomto jednání se Rada věnovala aktuální situaci.

Po proběhlé debatě Rada přijala následující stanovisko:

  1. Společným východiskem občanských členů Rady vlády pro lidská práva (dále jen "Rada") je zájem na zajištění efektivity a legitimity Rady na prosazování lidskoprávní agendy a posílení jejího významu.
  2. Uznáváme přínos současné zmocněnkyně vlády pro lidská práva na prosazování lidskoprávní agendy a zefektivnění činnosti Rady.
  3. Většina přítomných občanských zástupců v Radě se rozhodla podpořit setrvání prof. Heleny Válkové ve funkci zmocněnkyně vlády pro lidská práva a výkonné místopředsedkyně Rady. Očekáváme, že paní zmocněnkyně bude aktivně prosazovat lidskoprávní agendu.
  4. Doporučujeme vládě, aby využila svých možností a v maximálně možné míře zařadila lidskoprávní agendu mezi své priority.

 Členové Rady Mgt Mgr. Tomáš Němeček a  Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. zároveň rezignovali na své funkce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty