Jednání Rady

25. 3. 2020 14:30

Jednání Rady dne 20. ledna 2020

Na svém jednání se Rada věnovala mj. otázkám ochranného dohledu, předlužení či situaci ve věznicích

Program jednání Rady byl následující:

 1. Podnět k odškodnění ochranného dohledu
 2. Podnět Výboru pro základní práva a předcházení diskriminace k problematice předlužení v České republice
 3. Podnět Výboru proti mučení k vězeňství
 4. Doporučení Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie k Informační koncepci České republiky v rámci programu Digitální Česko
 5. Představení aktuální činnosti Výboru pro práva dítěte
 6. Činnost Výboru pro sexuální menšiny a příprava semináře k právům LGBT+ osob
 7. Podnět Výboru pro práva cizinců k postavení osob bez státní příslušnosti
 8. Mezitimní zpráva o plnění doporučení z Univerzálního periodického přezkumu
 9. Různé
   

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter