Jednání Rady

17. 6. 2019 18:30

Jednání Rady dne 27. května 2019

Rada na svém jednání dne 27. května schválila své priority na následující čtyřleté období. Zřídila rovněž novou pracovní skupinu pro lidská práva a moderní technologie.

Rada na svém dnešním jednání projednala a schválila své priority na léta 2019 - 2023. Mezi mnohými lidskoprávními tématy zvolila následující hlavní témata, kterými se bude společně se svými výbory věnovat v následujících letech:

  1. Ochrana práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
  2. Práva dítěte v soudním řízení
  3. Diskriminace na základě věku a ochrana práv seniorů
  4. Ochrana procesních práv pojištěnců v oblasti úhrad zdravotních služeb
  5. Zlepšení situace v oblasti vězeňství
  6. Zaměstnávání cizinců a ochrana jejich práv
  7. Lidská práva a moderní technologie

Kromě těchto témat si Rada zvolila ještě dvě průřezové priority, které bude uplaňovat ve všech svých činnostech:

  1. Lidskoprávní vzdělávání a osvěta
  2. Monitorování plnění mezinárodních lidskoprávních závazků ČR

Všechny priority nyní budou rozděleny mezi jednotlivé výbory Rady, které zanalyzují situaci v dané oblasti a připraví pro Radu konkrétní návrhy změn ke zlepšení ochrany lidských práv. 

Jelikož tématem moderních technologií a jejich vlivu na lidská práva se dosud žádný výbor Rady nezabýval, zřídila Rada za tímto účelem pracovní skupinu, která se bude této problematice speciálně věnovat.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter