Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

10. 7. 2010 8:14

Zasedání Rady dne 10. června 2010

Rada projednala tyto body programu: 

  1. Podnět Výboru pro práva cizinců k otázkám poskytování mezinárodní ochrany a návratové politiky do země původu s ohledem k osobám z Čečenska a osobám čečenského původu
  2. Návrh na změnu Statutu Rady vlády ČR pro lidská práva
  3. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA
  4.  Podnět Výboru pro práva dítěte ke zvýšení ochrany dětí před tabákem, tabákovými výrobky a alkoholem
  5.  Statut a jednací řád Výboru pro sexuální menšiny

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter