Jednání Rady

20. 4. 2011 8:48

Zasedání Rady dne 15. února 2011

Rada projednala tyto body programu:

1. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu ke Strategii rozvoje paliativní péče na období 2010 – 2015
2. Informace o stavu projednávání podnětů Rady
3. Informace o připravovaných materiálech
4. Informace o činnosti výborů
5. Schválení změny Statutu Výboru pro práva cizinců
6. Různé

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter