Jednání Rady

4. 5. 2000 20:29

Zasedání Rady dne 4. května 2000

Program zasedání Rady byl následující:

1. Návrh sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva na usnesení Rady, které se týká
smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení.
2. Návrh předsedy Rady na usnesení k událostem Prvního máje.
3. Návrh sekce proti projevům rasismu na usnesení Rady, které se týká činnosti Sdružení pro
republiku-Republikánské strany Československa.
4. Návrh sekce pro občanská a politická práva na přijetí usnesení, jímž by RLP prostřednictvím
svého předsedy podala vládě návrh na usnesení o přípravě věcného záměru návrhu zákona o
partnerském soužití osob téhož pohlaví.
5. Návrh sekce pro občanská a politická práva na usnesení Rady, které se týká reformy
soudnictví a práva prezidenta republiky udělovat milost.
6. Rozprava a hlasování o novém členovi RLP – zástupci veřejnosti.
7. Návrh předsedy Rady na změnu statutu, resp. jednacího řádu Rady.
8. Návrh sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva na usnesení, které se týká ochrany
duchovních církví a náboženských společností.
9. Návrhy na jmenování a odvolání členů odborných sekcí Rady.
10. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter