Jednání Rady

6. 11. 2003 22:59

Zasedání Rady dne 6. listopadu 2003

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět Doporučení k připravované nové úpravě správního řízení.
2. Podnět Porušování práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči.
3. Podnět Zavedení řízení o přípustnosti řízení o udělení azylu a legislativních postupů ministerstva vnitra v oblasti uprchlické problematiky.
4. Informace o přípravě tzv. antidiskriminačního zákona.
5. Informace o přípravě novely zákona o veřejném ochránci práv v návaznosti na podnět Rady ke zřízení orgánu pro dohled nad zadržováním.
6. Informace o aktivitách před kontrolními orgány některých mezinárodních smluv o lidských právech.
7. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter