Jednání Rady

4. 11. 2013 17:22

Zasedání Rady dne 7. října 2013

Program jednání Rady byl následující:

  1. Představení nových členů Rady a seznámení s fungováním Rady
  2. Informace o podnětech přerušených na minulém jednání Rady
  3. Změna jednacího řádu Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
  4. Podnět Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce zákazu pracovních cest cizinců zaměstnaných na základě povolení k zaměstnání
  5. Podnět Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva k zaměstnávání cizinců ze třetích zemi
  6. Podnět Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva ke zdravotnímu pojištění cizinců legálně pobývajících na území České republiky po dobu delší 90 dní
  7. Podnět Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva k fungování systému Visapoint
  8. Diskuse o budoucnosti Výboru pro lidská práva a biomedicinu a Výboru proti diskriminaci
  9. Informace o materiálech zmocněnkyně vlády pro lidská práva v působnosti Rady:
  10. Různé

Rada schválila všechny uvedené podněty Výboru pro práva cizinců stejně jako změnu jednacího řádu Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání. Projedávání podnětů Výboru pro práva dítěte z minulého jednání Rady bylo přerušeno do konce roku 2013.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter