Členové Rady vlády pro lidská práva

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva a výkonná místopředsedkyně Rady

Mgr. Miroslav Dvořák

místopředseda Rady

Zástupci státní správy

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

MPO – státní tajemnice

JUDr. Vít A. Schorm

vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

JUDr. Ing. Jiří Nováček

MV - 1. náměstek pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

MŠMT - náměstek pro řízení sekce vzdělávání,sportu a mládeže

Mgr. Lenka Marečková

MO – hlavní inspektorka ochrany lidských práv

Mgr. Michal Franěk

MS - náměstek sekce legislativní

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

náměstkyně pro řízení sekce podpory seniorů

JUDr. Radek Policar

MZ – náměstek pro legislativu a právo

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

MK - náměstek pro řízení sekce živého umění

PhDr. Martin Povejšil

MZV - náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální

Mgr. Jana Hanzlíková

MMR - náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování

Mgr. Jiří Kaucký

předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zástupci občanské a odborné veřejnosti

Mgr. Camille Latimier

Mgr. Lenka Doubravová

Mgr. Pavla Čerychová

PhDr. Branislava Marvánová Vargová

Mgr. Czeslaw Walek

doc. PhDr. JUDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA,

Mgr. Kumar Vishwanathan

Adriana Dergam, BSc.

Mgr. Daniel Herman

doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Ing. Radek Hábl

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu