Členové Rady vlády pro lidská práva

Předseda

foto není k dispozici

Místopředsedové

Pozice neobsazená

zmocněnec vlády pro lidská práva a výkonný místopředseda Rady

RNDr. Kamila Bendová

místopředsedkyně Rady

Zástupci státní správy

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

veřejná ochránkyně práv

JUDr. Ing. Jiří Nováček

MV - 1. náměstek pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti

Mgr. Václav Pícl

MŠMT - náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Mgr. Lenka Marečková

MO – hlavní inspektorka ochrany lidských práv

Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

MS – náměstek pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

MPSV – náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky

JUDr. Radek Policar

MZ – náměstek pro legislativu a právo

JUDr. Kateřina Kalistová

MK – náměstkyně pro řízení skece živého umění

Ing. Ivo Šrámek

MZV - náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

MMR - státní tajemnice úřadu

Zástupci občanské a odborné veřejnosti

Mgr. Miroslav Dvořák

Mgr. Czeslaw Walek

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Michaela Freiová

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Mgr. Jefim Fištejn

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu