Členové Rady vlády pro lidská práva

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva a výkonná místopředsedkyně Rady

Mgr. Miroslav Dvořák

místopředseda Rady

Zástupci státní správy

JUDr. Vít A. Schorm

vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

veřejná ochránkyně práv

JUDr. Ing. Jiří Nováček

MV - 1. náměstek pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti

Mgr. Václav Pícl

MŠMT - náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Mgr. Lenka Marečková

MO – hlavní inspektorka ochrany lidských práv

Mgr. Michal Franěk

MS - náměstek sekce legislativní

Mgr. Jana Hanzlíková

MPSV – náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky

JUDr. Radek Policar

MZ – náměstek pro legislativu a právo

JUDr. Kateřina Kalistová

MK – náměstkyně pro řízení sekce živého umění

PhDr. Martin Povejšil

MZV - náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

MMR - státní tajemnice úřadu

JUDr. Ivana Janů

předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zástupci občanské a odborné veřejnosti

Mgr. Czeslaw Walek

doc. PhDr. JUDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA,

Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Adriana Dergam, BSc.

Mgr. Daniel Herman

doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

JUDr. Soňa Nathová

Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu