Členové Rady vlády pro lidská práva

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Miroslav Dvořák

místopředseda Rady

Zástupci státní správy

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

MPO – státní tajemnice

JUDr. Vít A. Schorm

vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

JUDr. Ing. Jiří Nováček

MV - 1. náměstek pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti

Mgr. Jan Mareš, MBA

MŠMT - náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

Mgr. Radek Visinger, Ph.D.

MO – hlavní inspektor ochrany lidských práv

Mgr. Michal Franěk

MS - náměstek sekce legislativní

JUDr. Radek Policar

MZ – náměstek pro legislativu a právo

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

MK - náměstek pro řízení sekce živého umění

PhDr. Martin Povejšil

MZV - náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální

Mgr. Jiří Kaucký

předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zástupci občanské a odborné veřejnosti

Mgr. Camille Latimier

Mgr. Dagmar Doubravová

Mgr. Pavla Čerychová

PhDr. Branislava Marvánová Vargová

Mgr. Czeslaw Walek

doc. PhDr. JUDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA,

Mgr. Kumar Vishwanathan

Adriana Dergam, BSc.

Mgr. Daniel Herman

doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Ing. Radek Hábl

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu