Členové Rady vlády pro lidská práva

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva a výkonná místopředsedkyně Rady

Mgr. Miroslav Dvořák

místopředseda Rady

Zástupci státní správy

JUDr. Vít A. Schorm

vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

JUDr. Ing. Jiří Nováček

MV - 1. náměstek pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

MŠMT - náměstek pro řízení sekce vzdělávání,sportu a mládeže

Mgr. Lenka Marečková

MO – hlavní inspektorka ochrany lidských práv

Mgr. Michal Franěk

MS - náměstek sekce legislativní

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

náměstkyně pro řízení sekce podpory seniorů

JUDr. Radek Policar

MZ – náměstek pro legislativu a právo

PhDr. Martin Povejšil

MZV - náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

MMR - státní tajemnice úřadu

JUDr. Ivana Janů

předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zástupci občanské a odborné veřejnosti

Mgr. Czeslaw Walek

doc. PhDr. JUDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA,

Adriana Dergam, BSc.

Mgr. Daniel Herman

doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

JUDr. Soňa Nathová

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu