Dokumenty

8. 1. 2002 0:00

Koncepce zkušebního resocializačního programu použitelného v trestním řízení s pachateli méně závažných trestných činů s rasistickou motivací


KONCEPCE ZKUŠEBNÍHO RESOCIALIZAČNÍHO PROGRAMU POUŽITELNÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ S PACHATELI MÉNĚ ZÁVAŽNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ S RASISTICKOU MOTIVACÍ

Koncepci resocializačního programu v souladu s usnesením vlády ČR č. 789 ze dne 28. července 1999 vypracoval zmocněnec vlády pro lidská práva v součinnosti s ministrem spravedlnosti a ministrem práce a sociálních věcí. Usnesení uložilo zmocněnci vypracovat v součinnosti s oběma ministry koncepci zkušebního resocializačního programu, jenž by byl použitelný v trestním řízení pro případné podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem podle ustanovení § 60a trestního zákona nebo podmíněné upuštění od potrestání s dohledem podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) a d) trestního zákona u osob, které se dopustí méně závažných trestných činů s rasistickou motivací.

Zpráva ke stažení ve formátu Acrobat PDF

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter