Zprávy: lidská práva ČR

18. 9. 2020 13:01

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2019

Zpráva popisuje vývoj v oblasti lidských práv v roce 2019 a upozorňuje na hlavní problémy a souvislosti.

Mezi hlavní události roku 2019 patřily tyto:

 • Orgány OSN nepřijaly stížnost sterilizovaných žen jako předčasnou, neboť se neobrátily na české soudy.
 • Ústavní soud posvětil úpravu uchovávání provozních a lokalizačních údajů, která byla předtím často předmětem jeho kritiky.
 • Prevence nenávistných projevů a útoků nesmí být přehnaná a paušální a zasahovat tak do svobody projevu.
 • Byl připraven návrh zákona o hromadných žalobách, který může významně ulehčit vymáhání soudních pohledávek.
 • Účinnosti nabyly změny usnadňující přístup do oddlužení, které se snad pozitivně projeví v následujících letech.
 • Ministerstvo spravedlnosti apelovalo na soudy, aby samy ukončovaly exekuce na základě nezákonných rozhodčích doložek.
 • Policie ČR upravila své vnitřní pokyny k osobním prohlídkám, aby více respektovaly důstojnost a soukromí osob v souladu s mezinárodními standardy.
 • Byl předložen návrh na odškodnění protiprávně sterilizovaných osob, který Poslanecká sněmovna dosud nepřijala.
 • Proběhl rozsáhlý výzkum bezdomovectví v ČR.
 • Nejvyšší správní soud připomněl, že při splnění zákonných podmínek je právní nárok i na financování péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Veřejný ochránkyně práv formulovala doporučení pro advokáty zastupující oběti diskriminace.
 • Ústavní soud se postavil za hotel, který nechtěl ubytovat Rusy nedistancující se od okupace Krymu.
 •  Ochránkyně rovněž provedla rozsáhlý průzkum o pocitech a zkušenostech LGBT+ lidí v ČR a formovala doporučení k jejich zrovnoprávnění.
 • Nejvyšší správní soud podpořil současnou právní úpravu změny pohlaví, která je přitom v rozporu s mezinárodními standardy.
 • Nejvyšší soud naopak shledal diskriminačním známý případ nošení šátku ve škole.
 • Data nadále ukazují vzestup dětí v náhradní rodinné péči a naopak úbytek dětí v ústavních zařízeních.
 • Ústavní soud dále posiloval participační práva dětí a připomínal, že dítě nelze v řízení vynechat či je konzultovat pouze formálně, bez náležitého vysvětlení jeho situace, poskytnutí nutných informací a zapojení do samotného řízení.
 • Byla zavedena nová integrační opatření v podobě povinných adaptačně-integračních kurzů pro cizince a státního financování Center na podporu integrace cizinců.
 • Cizinci nadále tvoří většinu nelegálně zaměstnaných osob v ČR.
 • Soudní důr EU připomněl, že i uprchlíci, kteří jsou vyhodnoceni jako nebezpeční pro bezpečnosti státu, mají právo na ochranu včetně zákazu navracení.
 • Nejvyšší správní soud v kauze tzv. čínských křesťanů uvedl, že pronásledování a jeho hrozba nemusí být jen osobní, ale může se vztahovat právě na skupinu jako celek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter