Zprávy: lidská práva ČR

16. 11. 2021 14:41

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2020

Zpráva popisuje vývoj v oblasti lidských práv v roce 2020 a upozorňuje na hlavní problémy a souvislosti.

  • Hlavním lidskoprávním tématem v roce 2020 byla pochopitelně omezení spojená s epidemií covid-19, která zasáhla do většiny lidských práv a oblastí společenského života.
  • Zpráva popisuje soudní rozhodnutí o těchto omezeních, která se v roce 2020 věnovala hlavně procesním způsobům ochrany práv. Přesto soudy posoudily i některé věcné otázky jako omezení pohybu přes hranice či obecná povinnost zakrývání úst i nosu na veřejnosti, se kterými se ztotožnily.
  • Epidemie rovněž přinesla speciální opatření pro výkon mnohých práv, ať již práva na spravedlivý proces, sociálních práv, pobytových práv cizinců či např. volebního práva, aby omezení nevedla až k nemožnosti jejich požívání. Zároveň si vyžádala poskytnutí rozsáhlé ekonomické podpory těm, kteří kvůli karanténě, izolaci,, uzávěrám podniků či péči o blízké osoby nemohli získávat prostředky pro svou obživu prací či podnikáním.
  • Epidemie však zároveň ukázala zranitelnost mnohých systémů, která svou podstatou naopak přispívaly k zásahům do práv osob. Šlo především o vězeňská a ústavní zařízení, kde se nákaza i přes veškerá ochranná opatření často rozšířila mezi jejich obyvatele.
  • Nákaza pak často nepřímo dopadala i na mnohé skupiny jako děti či senioři, které byly vnímány jako příliš zranitelné či jejich právům nebyla přikládána dostatečná důležitost. Obě skupiny se tak často stávaly obětmi stereotypních přístupů, které jejich situaci nadále zhoršovaly hlavně izolací při zavření seniorských domovů, škol a volnočasových aktivit.
  • Mezinárodní i národní orgány jako veřejný ochránce práv či výbory a pracovní skupiny Rady se proto pokoušely vytvářet sady doporučení, jak se i během epidemie negativních dopadů vyvarovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter