Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

6. 6. 2006 15:10

Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání

Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijala Rada Evropy dne 26. listopadu 1987 ve Štrasburku.Úmluvavstoupila v platnostpro Českou republiku dnem 1. ledna 1996 abyla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 9/1996 Sb.

Úmluvou byl zřízen Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), který prostřednictvím návštěv zjišťuje, jak je zacházeno s osobami omezenými na svoboděči závislými na péči jiné osoby s cílem posílit jejich ochranupřed mučením a před nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním. CPT je na základě úmluvy oprávněn vstupovat do všech míst, kde se nacházejí takové osobyvčetně práva pohybovat se v těchto místech bez omezení, získat veškeré veškeré informace, které jsou nezbytné pro uskutečnění jeho úkolu, a rozmlouvat s osobami v zařízeníchbez přítomnosti jiné osoby .

Po každé návštěvě vypracovává CPT oficiální zprávu, ve které jsou uvedena nejzávažnější zjištění a doporučení k nápravě. Smluvní strana má poté povinnost ke zprávě CPT vypracovat své vyjádření v termínu, který určí CPT. Jak zpráva CPT, tak vyjádření státu, jsou poté se souhlasem státu zveřejněny, aby se tak každý mohl seznámit s ochranou před mučením a špatným zacházením v daném státě.

CPT dosud uskutečnil pět pravidelnýchnávštěvv České republice, a to 16. – 26. února 1997, 21. - 30. dubna 2002, 27. března – 7. dubna 2006,7. - 16. září 2010 a 1. - 10. dubna 2014, a dvě návštěvy mimořádné v letech 2008 a 2009. Zprávy z návštěvi vyjádření vlády k nim jsou v připojených dokumentech. Jsou rovněž přísupné na stránkách výboru CPT.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy