Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

4. 6. 2009 15:54

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum je mechanismem OSN sloužícím k přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv ve všech členských státech OSN. Na rozdíl od většiny ostatních lidskoprávních mechanismů OSN zde přezkum neprovádí žádný nezávislý odborný orgán, ale ostatní členské státy OSN, které se navzájem hodnotí a mají vůči sobě rovné postavení.

Pro své hodnocení stát vždy předkládá národní zprávu, ve které popisuje aktuální úroveň ochrany a zajištění lidských práv a naplňování doporučení z předchozích kol přezkumu. Tato zpráva je doplněna zprávou shrnující informace ze strany národních institucí na podporu lidských práv (NHRI) a nevládních organizací zabývajících se ochranou lidských práv, a zprávou Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, která vychází z hodnocení lidskoprávních orgánů OSN a dalších mezinárodních organizací.

Samotný přezkum má formu tzv. interaktivního dialogu v pracovní skupině Rady pro lidská práva složené ze zástupců členských států. Na začátku zkoumaný stát představuje aktuální lidskoprávní otázky a jejich řešení. Následují dotazy, komentáře a doporučení ze strany ostatních států k lidsko-právní situaci v daném státě. Zkoumaný stát má možnost odpovědět na dotazy a zaujmout ke komentářům a doporučením stanovisko.

Následně je připravena zpráva z přezkumu, kdy zachytí průběh dialogu a doporučení udělená zkoumanému státu. Zkoumaný stát se zde může k obsahu zprávy vyjádřit mj. zda udělená doporučení přijímá či odmítá. Výsledná zpráva je pak předložena a přijata na plénu příštího zasedání Rady pro lidská práva.

Výsledkem univerzálního periodického přezkumu jsou především doporučení obsažená v závěrečné zprávě. Tato doporučení nejsou pro stát sice primárně závazná, avšak pokud je přijal, má mezinárodněpolitickou odpovědnost za jejich implementaci. Plnění doporučení pak bude zkoumáno v následujících kolech přezkumu. Státy rovněž mohou podat mezitímní zprávu o plnění doporučení před přezkumem v dalším kole.

První kolo probíhalo v letech 2008 – 2012, druhé pak v letech 2012 – 2017 a současné třetí začne v roce 2017. Česká republika je vždy zkoumána hned na začátku jednotlivých cyklů, tj. v roce 2008, 2012 a 2017 (příští přezkum pak proběhne v roce 2022). Zprávy České republiky včetně zprávy mezitimní, doporučení udělená v jednotlivých kolech i vyjádření České republiky k nim jsou přiložena vpravo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter