Výbor pro občanská a politická práva působí v oblasti občanských a politických práv. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, dále se podílí na vypracovávání zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv, zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se Statutem a Jednacím řádem Rady a se statutem tohoto výboru.

Členové Výboru pro občanská a politická práva

  • Mgr. Barbora Holušová, MV - odbor prevence kriminality, oddělení lidských práv
  • Mgr. Jaroslav Rozsypal, MS
  • Mgr. Martin Škop, Liga lidských práv
  • JUDr. Miloš Valášek, Kancelář VOP
  • Mgr. Jan Vobořil, Iuridicum remedium
  • JUDr. Brigita Vernerová, MPSV - odbor EU a mezinárodní spolupráce
  • Mgr. & Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemník výboru Mgr. Jana Hlaváčová.
email: hlavacova.jana@vlada.cz

Připojené dokumenty