Pro práva starších lidí

2. 11. 2021 14:23

Výbor pro práva starších lidí

Výbor byl zřízen Radou vlády pro lidská práva dne 22. dubna 2021 k řešení priority této rady "Diskriminace na základě věku a ochrana práv starších osob". Priority výboru k řešení na období 2021-2022 jsou: 1. domácí péče a domácí pečující, 2. institucionální péče, 3. vzdělávání starších lidí, 4. digitální začleňování a alternativy k on-line komunikaci, 5. špatné zacházení se staršími lidmi, 6. vnímání stáří, stárnutí, starších lidí, 7. participace starších lidí na rozvoji společnosti.

Výbor navazuje na činnost a výstupy Pracovní skupiny pro ochranu práv starších osob.

 

Složení výboru

Aktuální počet členek a členů: 17

Předsedkyně:

 • Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů

 

Zástupkyně a zástupci orgánů státní správy:

 • Lucie Gratiasová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Tereza Hanelová, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Stanislava Kottnauerová, Ministerstvo zdravotnictví
 • Monika Měšťanová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Marta Miklušáková, Ministrstvo pro místní rozvoj
 • Emílie Jašová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Hana Brodská, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Markéta Sailer, Ministerstvo vnitra

 

Zástupkyně a zástupci občanské a odborné veřejnosti:

 • Iva Holmerová, Gerontologické centrum
 • Jiří Hrabě, Elpida
 • Kristina Koldinská, Právnická fakulta, Univerzita Karlova
 • Jan Lorman, Gerontologický institut
 • Soňa Hušek Morawitzová, Nadace Krása pomoci
 • Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • Jan Vobořil, Iuridicum Remedium 

 


Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Barbora Hnátová (hnatova.barbora@vlada.cz).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter