Pro práva starších lidí

2. 6. 2021 14:23

Výbor pro práva starších lidí

Výbor byl zřízen Radou vlády pro lidská práva dne 22. dubna 2021 k řešení priority této rady "Diskriminace na základě věku a ochrana práv starších osob". První zasedání tohoto výboru se uskuteční v červnu 2021.

Složení výboru

Předsedkyně:

 • Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů

 

Zástupkyně a zástupci orgánů státní správy:

 • Markéta Kalousková, Ministerstvo vnitra
 • Barbora Plíšková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Lukáš Zícha, Ministerstvo zahraničních věcí

 

Zástupkyně a zástupci občanské a odborné veřejnosti:

 • Iva Holmerová, Gerontologické centrum
 • Jiří Hrabě, Elpida
 • Jana Klusáková Seďová, Charita ČR
 • Kristina Koldinská, Právnická fakulta, Univerzita Karlova
 • Jan Lorman, Gerontologický institut
 • Soňa Hušek Morawitzová, Nadace Krása pomoci
 • Lucie Vidovicová, Ústav populačních studií FSS MUNI
 • Jan Vobořil, Iuridicum Remedium

 


Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Barbora Hnátová (hnatova.barbora@vlada.cz).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter