Výbor pro práva cizinců

Výbor pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva působí jako poradní a podpůrný orgán ve věci práv cizinců žijících v České republice. Výbor především diskutuje aktuální otázky ze své působnosti a dává Radě podněty, na základě kterých by mohlo dojít ke zvýšení ochrany práv a ke zlepšení životní úrovně cizinců. Výbor se dále podílí na vypracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv. Vedle toho plní další úkoly uložené Radou, případně koná z vlastní iniciativy v souladu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem tohoto výboru.

 

Členové Výboru

Zástupci státních orgánů:

 • Jan Kepka, Ministerstvo vnitra
 • Olga Jůnová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Milan Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Pavel Pořízek, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Lenka Poliaková, Ministerstvo zdravotnictví
 • Jakub Sosna, Ministerstvo spravedlnosti
 • Kateřina Štěpánková, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Předsedkyně Výboru Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci
 • Marek Čaněk, Multikulturní centrum Praha
 • Pavel Čižinský, Advokát
 • Hana Franková, Organizace pro pomoc uprchlíkům
 • Lukáš Wimmer, Centrum pro integraci cizinců
 • Kristina Koldinská, Právnická fakulta UK
 • Linda Janků, Právnická fakulta MU
 • Yana Leontiyeva, Sociologický ústav AV ČR
 • Andrea Krchová, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Kontakt

Informace o činnosti Výboru zprostředkuje tajemnice Výboru JUDr. Dominika Otrošinová.

Připojené dokumenty