Pracovní skupina k dětem vězněných rodičů

9. 8. 2022 14:30

Pracovní skupina k dětem uvězněných rodičů

Pracovní skupina vznikla na doporučení Výboru vlády pro práva dítěte ve spolupráci s Výborem vlády proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání. Oba výbory totiž na téma uvězněných rodičů opakovaně narážely při svých debatách a zároveň neexistuje jiná platforma, na které by se konkrétní problematické aspekty systému mohly detailněji projednávat za účasti všech relevantních aktérů. Členstvo pracovní skupiny tak zahrnuje zástupce relevantních orgánů státní správy včetně Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR i nevládních organizací působících v oblasti vězeňství včetně dalších odborníků zejména z oblasti akademie a psychologie.

Hlavním vodítkem pro práci skupiny budou Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2018)5 týkající se dětí uvězněných rodičů.

Na prvním zasedání dne 9. srpna 2022 byly přijaty tematické oblasti, kterými se bude pracovní skupina postupně zabývat na dalších zasedáních. Zápis ze zasedání stejně jako seznam tematických oblastí a konkrétních témat k řešení jsou k dispozici v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter